תקרות וניכויים

LINE 2.png

מספרי תיק ניכויים - ביטוח מנהלים

LINE 2.png

מספרי תיק ניכויים - קרנות פנסיה ותיקות

LINE 2.png

מספרי תיק ניכויים - קרנות פנסיה חדשות

LINE 2.png

מספרי תיק ניכויים - קופות גמל

LINE 2.png