מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית - 2021

LINE 2.png

* על פי סעיף 121 ב לפקודה אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 647,640 ₪ כ- 53,970 שח לחודש , יהיה חייב במס של 3% נוספים על מדרגת המס הרגילה 47% ולכן יעמוד שיעור המס על 50% 

מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית - 2020

LINE 2.png

על פי סעיף 121 ב לפקודה אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 651,600 ₪ כ- 54,300 שח לחודש , יהיה חייב במס של 3% נוספים על מדרגת המס הרגילה 47% ולכן יעמוד שיעור המס על 50% 

מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית - 2019

LINE 2.png

על פי סעיף 121 ב לפקודה אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 649,560 ₪ כ- 54,130 שח לחודש , יהיה חייב במס של 3% נוספים על מדרגת המס הרגילה 47% ולכן יעמוד שיעור המס על 50%