top of page

אודות ריתמוס

מי אנחנו

ריתמוס הוקמה ע"י יניב זולוטוב אשר הינו בעל ניסיון של 21 שנים בשוק הכספים,החברה חרטה על דגלה את מוטיב הליווי האישי והמקצועי בשוק ההון. ריתמוס מציבה עצמה לצידו של הלקוח ומלווה את סל המוצרים שלו באופן אחראי תוך המלצה על שינויי מסלול בהתאם לשינויים והתמורות החלים בשווקים הכלכליים.

 

 

רקע


בשנים האחרונות חלו תמורות רבות בעולם הפיננסי בכלל ובתחום הגמל, ההשתלמות והפנסיה בפרט.  שינויים כמו מיסוי שוק ההון, ישום ועדת בכר, חוק פנסיית חובה והוצאת הגמל וההשתלמות מידי הבנקים תוך הגדלה משמעותית של מגוון המוצרים הקיימים בתחום זה. שינויים רבים אלו יצרו בלבול רב בקרב הציבור ויצרו צורך אמיתי באנשי מקצוע בעלי ניסיון וידע בעולם זה על מנת להחזיר ללקוח את השליטה על נכסיו ואת השליטה על רמות הסיכון בו הוא נמצא. ריתמוס  הוקמה ע"י בכירי שוק ההון עם ניסיון מצטבר של 30 שנה, וחרטה על דגלה את מוטיב הליווי האישי.

 

מפרט השירות שלנו


ריתמוס תעניק לך שירות מקצועי, אדיב ואיכותי ומתמשך הכולל החזרת השליטה לידיך בנושא המוצרים הפיננסים שלך ובחינה מדוקדקת של אופי ומאפייני מוצרים אלו ע"י ביצוע סדר וארגון בכל תיק המוצרים.

ליבון צרכים יסודי ומקיף המתחשב בצרכים הכלכליים שלך ובאופי ההשקעה התואם את טעמיך האישיים. בניית תיק פיננסי תוך התחשבות והסקת מסקנות מהסעיפים הקודמים וטיפול בתהליכים הפורמאליים לביצוע שינויים אלו ליווי מתמשך, מעקב אחר ביצועים ומתן המלצות בהמשך הדרך לאור שינויים בצרכיך האישיים ובהתפתחויות בשווקים.

bottom of page