top of page
Image by Isaac Smith

ניהול תיקי השקעות

LINE 2.png

כל אדם הוא שונה, לכל אחד יש חלומות שונים, צרכים שונים ובדרך כלל סכומי כסף שונים. אנשי חטיבת ההשקעות והפיננסים של ריתמוס פיננסים יודעים כי ראייה כוללת של סך הנכסים שלך ואסטרטגיית השקעות נכונה יכולים להבטיח את עתידך. עולם ההשקעות והפיננסים הינו עולם רחב הדורש היכרות מעמיקה עם מושגיו ומהלכיו על מנת להפיק ממנו את המיטב. אנחנו בריתמוס נדע להתאים לך את בית ההשקעות ומנהל התיק המתאימים במיוחד לצרכיך ולעמוד לצידך בעת בחירת אסטרטגיית השקעות בהתאם לכלל נכסיך.

Accountant

ניהול תיקי השקעות

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995, קובע כי מנהל תיק ההשקעות חייב להחזיק ברשיון לניהול תיק השקעות של הרשות לניירות ערך ולהיות חלק מתאגיד המחזיק ברשיון לניהול תיקי השקעות. תיק מנוהל זהו חשבון המנוהל על ידי מנהל תיקי השקעות שקיבל ייפוי כוח מלקוח לצורך ניהול חשבונו.

 

נכסיו המנוהלים של הלקוח נשארים בחשבון הבנק שלו, כך שמנהל תיק ההשקעות אינו רשאי למשוך כספים פרט לדמי הניהול והעמלות עליהם סוכם מראש. ניהול נכסים בתיק השקעות מנוהל זו הדרך המקצועית, היעילה, והזולה ביותר (בסיכום כללי של ההוצאות) לניהול כספים נזילים לטווח בינוני. מח"מ ההשקעה (משך חיים ממוצע של ההשקעה) רצוי שיהיה מעל שנה, אחרת יש מקום לבחור אלטרנטיבות השקעה לטווח קצר כגון פיקדונות קצרי מועד, מק"מים.

 

שלב ראשון - בחינה כוללת והחלטה על הרכב התיק

איש המקצוע  יישב אתך ויבנה שיקוף של המצב הקיים: בחינה כוללת של סך נכסיך וצרכיך בהווה אסטרטגיית השקעות תבנה על בסיס בדיקה עמוקה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומערכות מידע תומכות ויותאם בית ההשקעות או בתי ההשקעות בהם כדאי לנהל את התיקים על פי שיקולים כגון ובעתיד.רמת שירות והתאמה לצרכיך.

 

 

שלב שני - פגישה עם בית ההשקעות

לאחר החלטה על הרכב תיק ההשקעות, תיערך פגישה בינך ובין בית ההשקעות המומלץ. לפגישה זו יתלווה אליך נציג ריתמוס שהמליץ על בית ההשקעות. בפגישה זו, אתה יכול להתרשם מבית ההשקעות וממנהל ההשקעות, ולהחליט האם להמשיך בתהליך ולפתוח את התיק בבית ההשקעות המומלץ או שמא בית השקעות זה לא מתאים לצרכיך ולאופי שלך, וכי אתה מעוניין להמשיך ולהיפגש עם בתי השקעות נוספים.

 

שלב שלישי -  פגישות תקופתיות ומעקב

שלב זה הינו שלב חשוב ביותר. פתיחת תיק ההשקעות מסמלת תחילתה של תקופה הדורשת מעקב אחר הכספים המושקעים, בחינה תמידית של בית ההשקעות והתאמת הרכב התיק לצרכיך המשתנים. בכל אלה ייסעו לך נציגי ריתמוס באמצעות שליחת דו"חות וביצוע פגישות ע"פ הצורך. בנוסף, אם עולות לך שאלות או שאתה חש כי חלו שינויים בחייך הדורשים התאמה של הרכב התיק, אתה מוזמן לפנות בצורה ישירה לנציג האישי שלך.

 

היתרונות בניהול תיק השקעות

היתרון הבולט והחשוב מכולם הוא במקצועיות הרבה המושקעת בבחירת ניירות הערך בתיק ובהתאמתם לצרכים האישיים של הלקוח.לכל לקוח מאפיינים שונים של גיל, הכנסה, תוכניות לעתיד וכמובן מידת אהבת/שנאת הסיכון שלו ויש צורך לבחון את התמונה הכוללת ולבצע התאמה אישית. ניתוח מקצועי של צרכי הלקוח מתייחס למאפייני עושר, העדפות סיכון, אופק השקעה, פרמיית סיכון, וטעמים אישיים של הלקוח.

 

אין קסמים בשוק ההון

נביאים בשוק ההון ? אין קסמים בשוק ההון אך לבתי ההשקעות הגדולים מחלקות מחקר ואנליזה המספקות תחזיות מאקרו כלכליות וניתו חשבונאי/פיננסי של מצב החברות המובילות במשק ומכאן יתרונם על פני הבנקים שאת רוב המחקר שלהם קנו מיד שניה מאותם מחלקות מחקר של בתי ההשקעות.

* חשוב לציין, כי שירותי ההשקעות והפיננסים ניתן לך ללא עלות נוספת ברוב המקרים  וממומן על ידי עמלות הפצה הנגבות מבתי ההשקעות השונים.

 

 

 

bottom of page