top of page
Financial Report

שאלות נפוצות

LINE 2.png
 • סיימתי לעבוד ונצבר עבורי כספי פיצויים. האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים כעת או להשאירם בחיסכון הפנסיוני?
  ההכנסה שלנו לאחר ביציאה לפנסיה מורכבת בדרך כלל מקצבת זקנה מביטוח לאומי ומכספי הפנסיה שחסכנו כל השנים. כספי הפיצויים הם חלק מהפנסיה שלנו ומופקדים בדרך כלל לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה. לכן חשוב לקחת בחשבון כשפודים כספי פיצויים שהדבר עלול לפגוע בקרן בפנסיה העתידית כשנגיע לגיל פרידה.
 • למה חשוב לחסוך לגיל פרישה?
  החיסכון הפנסיוני חשוב לגמלאי על מנת שיוכל לחיות ברמת חיים אליה התרגל בזמן עבודתו. כשהעובד יוצא לפנסיה והופך לגמלאי הוא מקבל קצבת זקנה מהמדינה אך סכום זה אינו מספיק על מנת לחיות ברמת חיים אליה היה רגיל ולכן חשוב מאוד שבמשך כל שנות העבודה להפקיד גם לחיסכון הפנסיוני.
 • האם ניתן לנייד קופת גמל או קרן השתלמות ?
  כן, ניתן לנייד את הקופה בין כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלים מוצרים אלה ולשמור על תנאי הקופה וללא אירוע מס.
 • מה היתרון בקרן השתלמות עבור עצמאי ?
  עצמאי שמפקיד לקרן השתלמות נהנה מהטבות מס על ההפקדות עד התקרה.
 • מתי ניתן למשוך קרן השתלמות ?
  קרן השתלמות תהיה נזילה כ- 6 שנים מרגע ההפקדה הראשונה.
 • האם לאחר 6 שנות וותק חייבים למשוך את קרן ההשתלמות?
  לא, ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות וכל ההפקדות שיכנסו לאחר ה 6 שנים ימשיכו להיות נזילות חד ביצוע פידיון מהקרן.
 • האם יש מס רווחי הון על קרן השתלמות ?
  קרן השתלמות פטורה ממס רווחי הון עבור הפקדה עד התקרה. שכיר – הפקדה חודשית של עד 1,571 שח פטורה ממס רווח הון. עצמאי – הפקדה שנתית של עד 18,480 שח פטורה ממס רווח הון.
 • האם ניתן לבצע שינוי מסלול השקעה בקרן השתלמות או בקופת גמל ?
  כן, בכל רגע נתון ניתן לבצע שינוי מסלול השקעה ללא אירוע מס.
 • האם ניתן לקחת הלוואה כנגד הכספים המושקעים?
  האם ניתן לקחת הלוואה כנגד הכספים המושקעים?
bottom of page