top of page
Financial Report

מעגל החיים - תכנון פנסיוני

LINE 2.png

במהלך חיינו אנו עוברים מספר מעגלי חיים אשר בכל אחד מהם מערך הצרכים האישי שלנו שונה. בעבר האחראיות הפנסיונית המלאה הייתה על "כתפי" המדינה שדאגה ותיעלה את הלקוח למוצרי בסיס מסובסדים בדמות :פנסיה וותיקה, פנסיה תקציבית, ביטוחי מנהלים עם אגרות חוב מיועדות החל בתחילת שנות ה 2000 החלה המדינה עת עת להסיר את האחראיות הפנסיונית לאזרח הקצה ועוד, ,מוצרים אלו הקנו זכויות ברורות לחיים, מוות ולמסלולי החיים השונים. ובשורה של רפורמות העבירה את ההחלטה והאחראיות המלאה לידי הציבור. 

Image by Scott Graham

מה כולל הניתוח הפנסיוני?

לאור האמור נדרשת בדיקה תכופה של מוצרי החסכון והביטוח מידי קופה וזאת בשל שינוי במערכת הטעמים האישית של הלקוח (נישואין, גירושין, הגדלת המשפחה, גיל, שינויים בשכר, ירושות ועוד) הניתוח הפנסיוני כולל בדיקה וניתוח של תוכניות הפנסיה הקיימות כולל ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שעל שמך.

 

הניתוח ממפה את התוכניות על כל ההיבטים, וגם בשל שינויים ורפורמות תכופות שמבוצעות על ידי אנשי משרד האוצר. כגון מסלולי ביטוח, דמי ניהול, סכומי ביטוח , עלויות ביטוח ועוד.

תכנון פיננסי מתאים לכל אחד, בכל שלב בחיים ובכל מצב משפחתי. תכנון פיננסי הוא הפתרון האולטימטיבי לניהול הנכסים הפיננסים שלך בצורה היעילה, הבטוחה והנכונה ביותר.

אז איך זה עובד?

שלב ראשון - פגישה

ניפגש, נציג ונכיר אחד את השני, נאסוף מידע חיוני, נקבע יעדים ומטרות ונפרד לשלום לקראת הפגישה הבאה.

שלב שני - בנית מפה פיננסית    

בשלב זה אנו בונים עבורך את המפה הפיננסית האישית שלך, דרכה נגבש את האסטרטגיה לניהול, נבנה את תמהיל ההשקעה המתאים ביותר עבורך תוך התייחסות לרמת הסיכון הנכונה לך ולפיזור הנכסים שלך בדרך הטובה והיעילה ביותר. בשלב זה נמקסם עבורך את תשואות התיק ונוזיל את העלויות ונבנה עבורך פלטפורמה לחיסכון בתשלומי מס הכנסה.

שלב שלישי - הצגת המפה ויישום התכנית

בשלב זה אנו מציגים בפניך את המפה הפיננסית שבנינו עבורך ובעזרתך מיישמים את ממצאי התכנית הפיננסית ומתחילים לצעוד לדרך פיננסית בטוחה ויעילה שמטרתה הגשמת כל היעדים והמטרות שקבענו בתחילת הדרך.

 

שלב רביעי - ליווי, שירות ובקרה 

כאמור, במהלך חיינו אנו עוברים שינויים אישיים ופיננסים רבים העלולים להשפיע על המפה הפיננסית שלנו. בריתמוס תכנון פיננסי, המתכנן הפיננסי האישי שלך ילווה אותך לאורך כל הדרך, יעדכן את המפה הפיננסית שלך מעת לעת, יתריע על שינויים צפויים וייתן המלצות לשיפורים באורך חייך הפיננסי, הכל כדי לדאוג לעתיד כלכלי בטוח ושקט עבורך ועבור משפחתך.

4.png
3.png
2.png
1.png
  • RYTMUS (8)
  • whatsapp
bottom of page