top of page
Image by Isaac Smith

אמנת השירות

LINE 2.png
Image by Marjan Blan | @marjanblan

הקדמה

 

ריתמוס מחויבת ליצירת חווית שירות חיובית ללקוחותיה בכל מגע שלהם איתה, על בסיס ערכיה

והקוד האתי שלה: הוגנות, אכפתיות, שותפות, אתגר ומקצוענות.

לפיכך, ריתמוס  פועלת באופן מתמיד לשיפור חווית הלקוח בכל ההיבטים:
 

ערוצי התקשורת 

 

ריתמוס מקדמת באופן מתמיד פיתוח מגוון רחב של ערוצי תקשורת יעילים, זמינים, פשוטים, ונוחים בינה לבין לקוחותיה

תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מתוך הבנה שהנגשת המידע ללקוחות בערוץ התקשורת הנוח להם מייצרת חווית שירות חיובית.

כחלק מתפיסת שירות זו, ריתמוס פועלת למזער ככל שניתן את הצורך של לקוח להגיע למשרדי החברה על מנת לקבל שירות כלשהו.
 

זמינות השירות

 

ריתמוס שואפת ליצירת זמינות גבוהה ויציבה לפניות לקוחות, הן מבחינת משך ההמתנה ליצירת קשר ראשוני, הן מבחינת

מגוון ערוצי התקשורת העומדים לרשות הלקוח בפנייתו לחברה, והן מבחינת לוח הזמנים להשלמת הטיפול בפניית הלקוח.
בהתאם, החברה הגדירה לוחות זמנים כמפורט להלן:

 

  • פניה טלפונית למשרדי החברה בשעות הפעילות  תענה תוך 60 שניות בממוצע בשעות הפעילות של אותו מוקד;

  • פניה המגיעה לריתמוס דרך הערוצים הדיגיטאליים ובדואר ישראל מתאפשרת על פני 24 שעות ביממה בכל ימי העסקים.

  • פניה לשירותי חירום תיענה בתוך 60 שניות בכל שעה ויום למעט ביום כיפור  תוך פניה לטלפון לשעת חירום ותטופל בהתאם לרמת הדחיפות של הפניה ולוחות הזמנים של השירות כמפורט בכתבי השירות.

  • כל פניה של לקוח תקבל מענה ברור ומנומק ככל הנדרש ותוך זמן סביר.

  • כל פנייה של לקוח בבקשה לתיאום פגישה פיזית תיענה במקסימום תוך 7 ימי עסקים.

.

איכות השירות ופרטיות

 

ריתמוס מחויבת לאיכות השירות ללא פשרות.
ריתמוס מכבדת את לקוחותיה ואת פרטיותם ומתייחסת אליהם באדיבות ובהגינות.

bottom of page