top of page

יניב זולוטוב מתכנן פנסיוני – 054-4416020

:משרד

טל נוביקוב – 076-5404922

פקס - 076-5108266

 

המסלקה הפנסיונית

 

,חוסכים יקרים

 ? האם אתה יודע כמה כסף צברת עד היום לפנסיה והיכן נמצאים הכספים

 

רבים מאתנו לא עוברים על הדוחות המגיעים אלינו מחברות הביטוח השונות ומשאירים לא אחת  את המעטפות סגורות

אנו עוברים במהלך חיינו במספר מקומות עבודה ואיננו זוכרים היכן נמצאים הכספים

 

?האם נדע לדרוש את שמגיע לנו עם היציאה לפנסיה

עם המסלקה הפנסיונית, המידע הופך להיות נגיש מתמיד, כך שתוכל לקבל אותו

בלחיצת כפתור

 

?איזה מידע אוכל לקבל

החיסכון הפנסיוני יכול להיעשות ב-4 אפיקים: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל

לכל עובד במדינת ישראל חסכון לפנסיה באחד או יותר מאפיקים אלו
באמצעות המערכת תוכל בהליך מהיר ופשוט להגיש בקשה לקבלת המידע הפנסיוני המלא שלך. בקשתך תשלח בו זמנית לכלל הגופים הקיימים במדינת ישראל: חברות הביטוח, קופות הגמל  וקרנות הפנסיה, אשר יהיו מחויבים בהחזרת התשובה אליך בתוך 3 ימי עסקים

כך תקבל תמונה מלאה ומרוכזת של הפנסיה שלך, המקיפה את כל החסכונות אשר נפתחו

לטובתך במהלך השנים, ובהם צברת ואתה ממשיך לצבור כספים לפנסיה

 

 

? כיצד נרשמים

 

 ?מה כולל תהליך הרישום והגשת הבקשה למידע

: תהליך הרישום ושליחת הבקשה למידע הפנסיוני שלך כוללים מספר צעדים פשוטים

 


1. לחיצה על "מעבר לתהליך הרישום" בתחתית הדף או דרך כפתור הרישום לשירות בעמוד הבית                

2.מילוי מספר פרטים מזהים ואימות זהותך

3. קבלת שם משתמש וסיסמא ראשונית לכניסה 

4. כניסה למערכת

5. הגשת הבקשה וביצוע תשלום

 

כיצד אני צופה במידע שלי ?


עם קבלת המידע תשלח אליך הודעה במייל, תוכל להיכנס לאזור האישי באתר ולצפות במידע שלך.

לתשומת לבך: גופי הפנסיה מחויבים בהעברת המידע אליך בתוך 3 ימים לכל היותר מרגע הגשת הבקשה על ידך

אנו נעדכן אותך כאשר יתחיל להצטבר מידע בחשבונך האישי. בחלוף 3 ימים תוכל לצפות במידע השלם

 

על פי חוק, המידע ישמר באתר האינטרנט למשך 7 ימים לאחר קבלת התשובה האחרונה ולאחר מכן ימחק

(אנו נשלח לך מייל המתריע על מחיקת המידע)

 

? איך מתחילים

אימות זיהוי

סיום הרישום

שליחת בקשת מידע

הגשת הבקשה

ביצוע התשלום

bottom of page