top of page
Image by Isaac Smith

יפוי כוח מתמשך

LINE 2.png

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך, אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את עניינך בהיבטים מסוימים. מדובר בכלי חדש יחסית, המאפשר לכל אדם לשלוט מראש בגורלו במקרה בו לא יכול לנהל את ענייניו. בניגוד לייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח מתמשך נכנס לפעולה רק כאשר האדם אינו יכול לטפל בענייניו.

Jumping

הממנה ומיופה הכוח

הממנה- מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מיופה הכוח- מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך, מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" מעל גיל 18. כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).

סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך:

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכל בהתאם לרצונו ובחירתו של הממנה.

 

דגשים ומידע כללי ביחס למתן השירות:

מינוי מיופה כוח באמצעות המסמך נעשית בפועל ללא פנייה לבית המשפט ובכך מפשטת עבורכם את ההתעסקות במידה והדבר יידרש בעתיד. מדובר בהליך פשוט, המקל הן על הממנה והן על מיופה הכוח לטפל בענייניו. בפועל, מדובר בכלי המביע אמון הדדי בין הצדדים- הממנה סומך על מיופה הכוח ומסמיך אותו לטפל בענייניו האישיים. בהקשר הזה, נקבעים מנגנונים לצורך בקרה ופיקוח והממנה יכול לתת הוראות מקדימות ביחס לאופן שבו הוא ירצה שיטפלו בענייניו.

לסיכום, זהו כלי משפטי חשוב מאוד המאפשר לכל אדם לשלוט בגורלו במינימום הוצאות, בזבוז זמן ועוגמת נפש עבור בני המשפחה שצריכים לטפל באחד מקרוביהם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

רק עורך דין שהוכשר והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך עבורכם ייפוי כוח מתמשך.

למתן ייעוץ פרטני וליווי צור איתנו קשר! אנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד דוידוביץ-מאירי הנותן לכם מעטפת כוללת של ליווי וייעוץ בתחום.

 

bottom of page